Jenny Thalin, Verksamhetschef på stiftelsen Compare

Er kompetens är en färskvara – se till att ge den näring

Gästskribent: Jenny Thalin, Verksamhetschef på stiftelsen Compare.

Jenny har lång erfarenhet av agil implementering, förändringsledning, HR och digitalisering.

 

Stort grattis! Ni är nu i början av er framtida karriärutveckling!
Smaka på ordet… karriärutveckling… att utveckla sin karriär, att få den att gro genom att ge den näring. Att få den att växa och ta fart genom att välja rätt miljö att utvecklas i. Detta sker genom lärande. Genom att med nyfikenhet omfamna det kontinuerliga lärandet för att utvecklas över tid.

Ni har precis avslutat era studier (eller så är ni snart där), ni har klarat av x antal år i universitet och högskola, avlagt prov efter prov, levererat gruppuppgifter och hemtentamens. Detta i syfte att ni ska lära er och utvecklas som studenter för att stå rustade inför era framtida möten med arbetslivet. Och vilken fantastisk grund ni nu har att ta avstamp från. Ni kommer att göra underverk hos era framtida arbetsgivare med er nya kompetens. Det kan jag med säkerhet säga efter att själv ha initierat och genomfört ett antal talangprogram i flera organisationer – och därmed haft förmånen att träffa ”flera av er”, i samma skede av livet. Jag kan riktigt känna den där förväntan och kittlande spänningen i luften.

Er kompetens är färskvara. Den är rykande färsk och direkt från skolbänken – och därmed också åtråvärd för väldigt många organisationer där ute. Hård är kampen om att sticka ut som arbetsgivare för att lyckas locka till sig er. Konkurrensen är stentuff och det är onekligen kandidatens marknad. Men samtidigt som ni sitter på en skatt av färsk kunskap, tänk då också på att er kompetens i någon mening redan är gammal…

Inte för att vara en glädjedödare, men det finns ett bäst-före på kompetens idag – och det är relativt kort hållbarhetsdatum. Det är ett faktum att det är en av de stora utmaningarna organisationer har att hantera idag, att effektivt kunna kompetensförsörja sin organisation i den snabba utveckling som sker, inte minst inom teknik, digitalisering och innovation. Med insikten om att allt går i en rasande fart, där den kunskap vi lärde oss igår i någon mån redan är historia, behöver organisationer ha förmågan att attrahera och inte minst utveckla sin kompetens för morgondagens utmaningar. Därtill kommer utmaningen att också lyckas behålla den kompetensen i organisationen. De organisationer som lyckas med detta konststycke kommer att vara långsiktigt framgångsrika.

Hur kan ni som individer hantera den snabba förändringen som sker, i relation till att hålla er kompetens relevant på arbetsmarknaden över tid? Det är helt avgörande hur er inställning till lärande ser ut, tillsammans med er förståelse för de beteenden som ”krävs” och som ni kontinuerligt behöver nära för att ge er de bästa förutsättningarna för ert lärande. Jag tänker; nyfikenhet, viljan att lära nytt, förmågan att samarbeta och lyssna in andra, att ha ett utforskande perspektiv. Och slutligen, er insikt i att en enskild individs prestation aldrig är den bästa, om den individen inte samtidigt stärker sina kollegor. Det är starka team, där man jobbar och lär tillsammans, som jag är övertygad om är nyckeln till den långsiktiga framgången.

Förhoppningsvis kommer ni nu landa hos en arbetsgivare som inser att de i sin tur behöver premiera just dessa beteenden. Som tar emot er och er nya kompetens med öppna armar, som nyfiket vill lyssna på vad just du som ny medarbetare ser och kan bidra med och som med ett utforskande perspektiv involverar er som nya talanger in i organisationen. Detta för att fortsätta utveckla sin verksamhet, de redan befintliga medarbetarna och det så viktiga samarbetet inom teamen. Allt i syfte att vara relevanta även i framtiden – i en alltmer digitaliserad värld.

Avslutningsvis, det här rådet jag vill ge er:
Se nu till att välja en arbetsgivare som verkligen värdesätter det kontinuerliga lärandet – det lärandet som sker mellan individer, när man i det dagliga arbetet löser uppgifter tillsammans och där man låter olika erfarenheter, tankar, perspektiv och kunskap lyftas fram.

Varmt lycka till i era begynnande och lovande karriärer!

/Jenny Thalin