Elin Hölcke, VD Guided Talent Solutions och Carlos Garcia Ambrosiani, nyexaminerad Systemvetare från Högskolan Dalarna

Traineeprogram – en möjlighet för både nyexaminerade och företag

Gästskribent: Carlos Garcia Ambrosiani, nyexaminerad Systemvetare från Högskolan Dalarna.

Carlos har en bakgrund som professionell fotbollsspelare både utomlands och i Sverige. Parallellt med de sista åren i fotbollsvärlden valde han att kombinera idrott med studier. Nu har han lagt skorna på hyllan för gott och satsar på en ny karriär inom IT.

 

För tre år sedan började jag studera på systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna och jag har nyligen skrivit klart min kandidatuppsats som handlar om traineeprogram. Jag intervjuade ett antal bolag med syftet att undersöka traineeprogram inom IT-sektorn, vilka mervärden de genererar samt vad målet med att bedriva traineeprogram är.

I den snabbt växande tech- och IT-branschen finns idag ett stort behov av utbildad och kompetent personal. Behovet ser enligt rapporter inte ut att avta och ett stort underskott av personal med relevant utbildning är förväntat inom kommande år. Vad kan ett traineeprogram bidra med för att vinna fördelar på en väldigt konkurrensutsatt marknad? Nedan följer några punkter från resultatet av min undersökning.

Attract
De traineeprogram jag undersökte har alla växt kraftigt i deltagarantal senaste åren, och samtliga företag planerar även att fortsätta expandera sina program. Detta är ett tecken på programmens attraktionskraft och att söktrycket från nyexaminerade är fortsatt högt. Det tyder också på att traineeprogrammen bidrar med värde både till företagen och deltagarna.

Retain
Att få anställda att stanna länge på företaget är en utmaning för många. De intervjuade företagens känsla är att personer som gått traineeprogram tenderar att vara mer lojala och därmed stanna längre. Då många traineeprogram är relativt nystartade så saknas dock tillräckliga data som kan verifiera denna känsla.

Culture
Ett traineeprogram ger företag goda möjligheter att skapa kulturbärare. Personer som rekryteras till traineeprogrammen har ofta ett stort engagemang och en vilja att vara med och utveckla företaget. De är i regel nyfikna och drivna vilket bidrar med många positiva effekter, inte bara inom traineeprogrammet utan även till organisationen som helhet. Som företag bör man ta chansen att utnyttja kraften och energin som en grupp trainees ofta kommer in med.

Den sociala aspekten är viktig och ska inte underskattas. Personer som söker sig till traineeprogram är inte enbart ute efter en första arbetsplats utan man vill även åt gemenskapen som skapas. Att satsa på många sociala aktiviteter har visat sig vara en framgångsfaktor – det skapar en stark gruppkänsla vilket i sin tur är ett sätt att attrahera personer till programmet, samtidigt som man bygger en sund och gemensam företagskultur.

/Carlos Garcia Ambrosiani