Cornelia Olsérius, People & Culture på Lime Technologies

Vikten av bra onboarding

Gästskribent: Cornelia Olsérius, People & Culture på Lime Technologies.

Cornelia är ansvarig för Limes European Trainee Program och har under sin tid på bolaget onboardat närmare 300 kollegor i flera länder.

 

Anställningsavtalet är signerat – då kan vi pusta ut, luta oss tillbaka och tänka att det mesta är löst? Ledsen att göra dig besviken, för riktigt så enkelt är det inte.

Jag vågar tro att de flesta av oss är rörande överens om betydelsen av första intrycket och hur stor inverkan det kan ha på oss samt hur svårt det i vissa fall kan vara att förändra. Att göra sina första dagar på sitt nya jobb är inget undantag!

Att som företag erbjuda en bra onboarding är därför av största vikt och kan vara rent av avgörande för nya kollegor och deras trivsel samt för hur länge de kommer att stanna på företaget.

Vilka är då fördelarna med en gedigen onboarding och vad bör man tänka på? Den frågan finns det säkerligen oändligt många svar på, men här kommer några tips längs vägen.

Förväntningar vs. verkligheten
Nu är det upp till bevis! Stämmer verkligheten överens med den bild som målats upp och de förväntningar som den nya kollegan har? En rekryteringsprocess kan vara hur bra som helst och det kan utlovas guld och gröna skogar, men om det inte är överensstämmande med verkligheten kommer de två sidorna att kollidera.

Det är därför viktigt att komma ihåg att det inte gynnar någon att översälja rollen eller hur fantastiskt allting är på arbetsplatsen. Finns det utmaningar (vilket det mest troligt finns), var transparent och förklara hur ni jobbar med dem. Hellre underlova och överleverera så att förväntningarna överträffas än tvärtom.

Lägger ni krut på en bra onboarding så följer den goda upplevelsen och uppfattningen från rekryteringsprocessen med – hela vägen.

Säkerställa kompetens & involvera i kulturen
Genom en strukturerad onboarding, där kollegorna får samma typ av utbildning och genomgång, har ni som företag kontroll över vad de nya medarbetarna lär sig och kan på så vis säkerställa vilken kompetens de får. Om det finns kontor på flera håll blir det även ett sätt att hålla samma kvalitet oavsett vilken site de tillhör.

Ytterligare en stor anledning till att en bra onboarding bör prioriteras är den vi-känsla och involvering i kulturen det kan skapa från start, om det görs på rätt sätt. Ett steg i den riktningen är att skapa förutsättningar för att bygga en gemenskap och att lära känna varandra, såväl de nya kollegorna som de som jobbat längre. Att arrangera aktiviteter som bryter av det dagliga med fokus på prestation, till att handla om att ha kul och umgås med varandra, har så mycket större betydelse än att bara vara något socialt. Det skapar värde på flera plan och gör nya kollegor till en del av kulturen, vilket även öppnar upp för bättre samarbeten framåt, engagemang, öppenhet och samhörighet.

Feedback, feedback, feedback!
Vare sig det är ett traineeprogram eller ett kortare introduktionsprogram är det till stor fördel att få input på upplägget av dem som faktiskt deltar. Involvera de nya kollegorna, be dem utvärdera och ge feedback, och var ödmjuk för att saker alltid kan göras bättre. För varje gång onboardingen genomförs kommer ni ett steg närmre målet och förfinar upplägget så att det blir så optimalt som möjligt. När det till sist kommer in feedback om smådetaljer som i det stora hela utgör ”petitesser”, då skulle jag vilja påstå att ni kommit ganska långt.

Med det sagt, underskatta inte betydelsen av den första tiden på jobbet. Fokusera på att de nya kollegorna känner sig välkomna och som en del av företaget – det kommer att vara gynnsamt för alla i det långa loppet.

/Cornelia Olsérius